Chứng nhận IFS

Là tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), thể hiện sự quan tâm đến chất lượng và an toàn của sản phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng.