Tiêu chuẩn (GMP/SGS)

Được sản xuất theo Quy tắc thực hành sản xuất tốt (GMP). điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt, với nhiệt độ, áp suất và độ ẩm được kiểm soát và các điều kiện tuyệt đối vô trùng.