Tiêu chuẩn Cosmos Organic

Sản phẩm luôn sử dụng nguyên liệu từ canh tác tự nhiên và hữu cơ. Sử dụng quy trình sản xuất và chuyển đổi tôn trọng môi trường và sức khỏe con người. An toàn khi sử dụng và sử dụng lâu dài, không dùng nguyên liệu từ biến đổi gen