Tiêu chuẩn Cosmos Organic

Sản phẩm luôn sử dụng nguyên liệu từ canh tác tự nhiên và hữu cơ. Sử dụng quy trình sản xuất và chuyển đổi tôn trọng môi trường và sức khỏe con người. An toàn khi sử dụng và sử dụng lâu dài, không dùng nguyên liệu từ biến đổi gen

Tiêu chuẩn Natural

Sản phẩm luôn sử dụng nguyên liệu từ canh tác tự nhiên và hữu cơ. Sử dụng quy trình sản xuất và chuyển đổi tôn trọng môi trường và sức khỏe con người. An toàn khi sử dụng và sử dụng lâu dài, không dùng nguyên liệu từ biến đổi gen

Tiêu chuẩn (GMP/SGS)

Được sản xuất theo Quy tắc thực hành sản xuất tốt (GMP). điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt, với nhiệt độ, áp suất và độ ẩm được kiểm soát và các điều kiện tuyệt đối vô trùng.

Chứng nhận IFS

Là tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), thể hiện sự quan tâm đến chất lượng và an toàn của sản phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng.