Chị Đỗ Hoàng Uyên Thanh, 41 tuổi, Dược sĩ, Tân Bình
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Khô âm đạo, bốc hỏa về đêm.
  • Sau khi uống 1 hộp FITOHELP đầu tiên:
    – Cải thiện khô âm đạo khi chưa dùng hết 1 hộp.
    – Những cơn bốc hỏa giảm đáng kể.
    – Da mềm mịn hơn.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Được chị chủ Nhà thuốc Hiền Đức (Tân Bình) tặng dùng thử và thấy FITOHELP rất tốt.