Chị Đoàn Hằng, 42 tuổi, Giáo viên, Thanh Hóa
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Số ngày có kinh và lượng kinh ít hơn trước, khô âm đạo, da rất khô và nhăn,…
  • Sau khi uống 4 hộp FITOHELP:
    – Lượng kinh nguyệt nhiều hơn trước, số ngày có kinh tăng lên (3-5 ngày).
    – Không còn khô hạn.
    – Da căng mịn và đều màu hơn trước.
  • Mong muốn cải thiện thêm: Muốn da đẹp hơn nữa, cải thiện những nếp nhăn cũ và ngăn ngừa những nếp nhăn mới.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Rất hài lòng về FITOHELP.