Chị Nguyễn Thúy, 41 tuổi, Kinh doanh, Thủ Đức TP.HCM
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Rối loạn kinh nguyệt, khô âm đạo, bốc hỏa,…
  • Sau khi uống hộp FITOHELP đầu tiên: Âm đạo ẩm ướt hơn, tình trạng bốc hỏa cải thiên rõ rệt sau khi dùng gần hết 1 hộp.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Sản phẩm dùng rất tốt.