Chị Hoàng Thu Hà, 49 tuổi, Giáo viên, Nha Trang
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Chu kì trước kia từ 28 – 30 ngày, nay rút ngắn lại chỉ còn 24 ngày; đau đầu cả đêm mỗi khi bị hành kinh, hay bị nóng bừng, tăng huyết áp,…Tình trạng xảy ra gần nửa năm trở lại đây.
  • Sau khi uống hộp FITOHELP đầu tiên:
    – Hết hẳn đau đầu khi có kinh.
    – Huyết áp ổn định trở lại.
    – Hết cảm giác nóng bừng và khó chịu.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Hài lòng, sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm.