Chị Nguyễn Thị Hồng Huế, 40 tuổi, Giáo viên, Đồng Nai
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Trễ kinh nửa tháng, khô âm đạo,…
  • Sau khi uống hộp FITOHELP đầu tiên:
    – Uống FITOHELP được 10 ngày thì có kinh lại.
    – Dùng được 2 tuần: dịch nhờn âm đạo tiết ra nhiều hơn, giảm khô hạn một cách bất ngờ.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Rất hài lòng. Sẽ tin tưởng dùng tiếp FITOHELP.