Chị Nguyễn Thị Liên, 38 tuổi, Chủ Nhà thuốc Mỹ Hoa, Thảo Điền – Quận 2
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Kinh nguyệt không đều, chu kì kinh dài, ngắn mỗi tháng khác nhau.
  • Sau khi uống 2 hộp FITOHELP:
    – Sau khi uống 1 hộp đầu tiên, kinh nguyệt ra đúng ngày với tháng trước đó.
    – Da bớt khô, mềm mịn hơn.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Sản phẩm tốt, đáp ứng được mong muốn của chị, sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm.