Chị Phan Thị Cẩm Hồng, 45 tuổi, Chủ Quầy thuốc Cẩm Hồng, Phú Yên
 • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm:
  – Mệt mỏi trước và trong ngày hành kinh.
  – Bốc hỏa.
  – Da sạm.
 • Sau khi uống 1 hộp FITOHELP đầu tiên:
  – Người khỏe mạnh hơn trong những ngày hành kinh.
  – Số lần bốc hỏa ít hơn.
  – Da bớt khô và sáng hơn.
 • Cảm nhận về sản phẩm: Rất hài lòng và sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm.