Cô Nguyễn Lực, 56 tuổi, Chủ Nhà thuốc 261, Quảng Nam
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm.
  • Sau khi uống 1 hộp FITOHELP đầu tiên:
    – Cải thiện bốc hỏa.
    – Ngủ ngon và sâu giấc hơn.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Rất hài lòng về FITOHELP. Sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm và sẽ giới thiệu cho những người khác cùng sử dụng.