Cô Nguyễn Thị Hậu, 50 tuổi, Chủ Nhà thuốc Nhân Hậu, Vũng Tàu
  • Tình trạng trước khi sử dụng sản phẩm: Bị khô âm đạo.
  • Sau khi uống 1 hộp FITOHELP đầu tiên: Cải thiện rõ rệt tình trạng khô âm đạo khi sử dụng 1 hộp đầu tiên.
  • Mong muốn cải thiện thêm: Làm chậm quá trình mãn kinh và cải thiện các triệu chứng thời kì tiền mãn kinh/mãn kinh.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Rất hài lòng, sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm.