Chị Phạm Đặng Lệ Thương, 40 tuổi, Giáo viên, Tỉnh Gia Lai
  • Trước khi sử dụng sản phẩm: Kinh nguyệt có ít (chỉ trong 1 ngày), chu kì ngắn khoảng 20 -25 ngày, khô âm đạo, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm vào khoảng 2-3h sáng, da bị đồi mồi,…
  • Sau khi uống hộp FITOHELP đầu tiên:
    – Vòng kinh dài hơn (27 ngày), số ngày có kinh tăng lên (3 ngày).
    – Chất nhờn âm đạo tiết ra nhiều hơn, tình trạng khô âm đạo cải thiện rất rõ rệt.
    – Không còn nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, ngủ ngon và sâu giấc hơn.
  • Mong muốn cải thiện thêm: Muốn da sáng hơn, mờ những vết đồi mồi.
  • Cảm nhận về sản phẩm: Hài lòng về sản phẩm. Sẽ sử dụng tiếp FITOHELP để đạt được kết quả tốt hơn nữa.